พัฒนาการมาจากกลุ่ม วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ จัดสวน ตลอด จนผู้รับเหมา ก่อสร้าง ทุกระบบ ที่มีประสบการณ ์การทำงานกว่า 20 ปี มีจุด มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบการก่อสร้างบ้าน ให้ครอบ คลุมทั่วประเทศ ไทย โดยการใช้ระบบ เครือข่าย อินเตอร์เนตมาประกอบการ ปฏิบัติงาน ซึ่ง หมายถึงการทำงานด้านเทคนิคทุกด้าน เช่น การออกแบบ , การ ควบคุมงาน ภาคสนาม , การบริหารงานก่อสร้าง,การจัดส่งวัสดุ ตลอดจน การ ประสาน งาน กับเจ้าของงาน ผ่านระบบอินเตอร์เนต แทบทั้งสิ้น อันเป็นผลทำ ให้การ ดำเนินงาน มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นตลอดเวลา
>>>>>>>>>>>>>>>>   
กระดาน ถาม-ตอบ
ตั้งคำถามใหม่   หน้า 1 2 3 4 ต่อไป
   
ค้นหาคำถาม    
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 1 การสร้างบ้าน ให้ประหยัดพลังงานมีปัจจัยในการพิจารณา อย่างไรบ้าง ครับกำลังจะสร้างบ้านพอดี มาอ่านเจอเป็นเว็ปที่ให้ข้อมูล และเป็นประโยชน์มากครับ admin
[23-04-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
มีปัจจัยประกอบต่อเรื่องนี้อย่างน้อย 5ประการเช่น 1.การใช้วัสดุก่อสร้าง 2.การออกแบบเพื่อวางทิศทางของบ้าน 3.การจัดวางตำแหน่งต้นไม้ในการจัดสวน 4.ระบบแอร์เพื่อเติมความเย็นเข้าตัวอาคาร 5.การตกแต่งภายใน การใช้กระจกและม่าน admin@sangbaan.com
[24-12-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 3 เทคโนโลยีการควบคุมงาน สร้างบ้าน ของ สร้างบ้าน ดอทคอม มีข้อดีอย่างไร วิศนุ พงษ์วิชัย
[28-05-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
สร้างบ้าน ดอทคอม ได้พัฒนาเทคโนโลยี่ดังกล่าว กว่า 2 ปีเป็นผลสำเร็จและเพิ่ง จะเริ่มให้บริการ ผลดีเช่น 1 เจ้าของบ้านได้เห็นการก้าวหน้าของการก่อสร้างบ้าน อย่างเป็นระบบ ทำให้มีความมั่นใจ ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ในการสร้างบ้าน จะไม่เปลี่ยนแปลง 2 ถ้าท่านกู้เงินจากสถาบันการเงินท่านจะได้รับการ ยืนยันข้อมูลว่าเห็นตรงกัน ใช้เป็นข้อมูลการพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงินไปในตัว การอนุมัติการจ่ายเงินงวดก่อสร้าง ท่านสามารถมั่นใจได้ เพราะท่านจะต้องรับเป็นลูกหนี้ ได้แบบไม่ต้องกังวลใจ 3 ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว รายงานต่อเจ้าของบ้าน และผู้จัดส่งวัสดุ ได้ทันกำหนดเวลา โดยไม่ปล่อยให้คนงานก่อสร้าง ต้องรอ ทำให้เสียค่าแรงรายวันโดยไม่เกิดผลงาน 4 เป็นการตรวจสอบงานซึ่งกันและกัน 4 ฝ่าย คือผู้รับเหมา สถาบันการเงิน ผู้ส่งวัสดุ และเจ้าของบ้าน โดยปราศจาคการคลาดเคลื่อนของข้อมูล และสร้างความ สมานฉันท์ อย่างยุติธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งไส และเป็นระบบ admin@sangbaan.com
[24-12-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 4 กำลังจะสร้างบ้าน ผูออกแบบบ้าน และนำว่า ควรทำการออกแบบ ภายในก่อน สงใสจริงๆ ว่าออกทีหลังน่าจะดีกว่า เพราะยังไม่จำเป็นเลย พิชัย วิเศษกุล
[28-05-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
เคยได้ยินไหมครับที่พูดกันว่า สร้างไปทุบไป เหตุมาจากการสร้างบ้านที่ไม่ทำการวางแผนหรือออกแบบตกแต่งภายในไว้ก่อน ยกตัวอย่างเช่น หัวเตียงนอน บางครั้งจะต้องหันไปตรงหน้าต่างบ้านพอดีเลย ถ้าจะทำให้ดีหัวเตียงควรหันเข้าผนังทึบ ข้างหัวเตียงสองด้านค่อยเป็นหน้าต่าง ดังนั้นการทุบเปลี่ยนตำแห่งหน้าต่างก็จะเกิดขึ้น ก็สิ้นเปลืองเงินเปล่าๆ แต่ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งหน้าต่างให้ได้ ตรงกับแบบภายในอย่างที่ว่าแล้ว รูปลักษณ์ภายนอกก็จะเสียรูปทรงไปอีก ครับน่าเวียนหัวนะครับ นี่ยังไม่นับการจัด ห้องต่างๆอีกนะครับ admin@sangbaan.com
[21-10-2005]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 7 สร้างบ้าน ดอทคอม ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างแก่ เจ้าของบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ ก่อสร้าง กับสร้างบ้าน ดอทคอม ด้วยหรือไม่ ทราบว่า สร้างบ้าน ดอทคอม มีเทคโนโลยี การควบคุมงานก่อสร้าง ระยะไกลกว่า 200 กม.ที่มีความโดดเด่น เป็นพิเศษ ลูกค้า
[09-06-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
สร้างบ้าน ดอทคอม มีเทคโนโลยี่ ผ่านระบบอินเตอร์เนต สามารถช่วยเจ้าของบ้าน ให้ได้เห็นความก้าวหน้า การสร้างบ้านของท่าน ผ่านระบบ อินเตอร์เนต ท่านสามารถ แจ้งความประสงค์มาที่สร้างบ้าน ดอทคอม เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับ บริการที่แสนรวดเร็ว แม่นยำ เหมือนกับท่านยืนอยู่ที่บ้านของท่าน ได้ทันที ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ระบบรายงานของเราสามารถ เก็บเป็นข้อมูลประจำบ้านของท่าน ในระยะยาวก็ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการซ่อมบำรุงในระยะยาว การบริการดังกล่าว มีค่าบริการการเพียงเล็กน้อย คุ้มกับความกังวลใจว่า ผู้รับเหมาก่อสร้าง รายนั้นทำงาน ถึงงวดแล้วหรือยัง โดยทำให้ท่านหายกังวล ว่าเมื่อจ่ายเงินงวดการก่อสร้าง แล้วผู้รับเหมาจะไม่ทิ้งงาน ขอเชิญทดสอบใช้บริการได้ admin@sangbaan.com
[18-01-2008]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 10 การใช้บริการ ควบคุมงานก่อสร้างระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยี่การควบคุมการก่อสร้าง สถาบันการเงิน สามารถใช้บริการดังกล่าวได้หรือไม่ SGS
[28-06-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
การใช้เทคโนโลยี ควบคุมงานดังกล่าว สถาบันการเงิน จะได้รับความสะดวกอย่างมาก โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางให้เสียค่าใช้จ่ายมาก ข้อมูลที่สถาบันการเเงนจะได้รับ 1 ภาพของสภาพงานก่อสร้างรายวัน 2 ระบบ รายงานที่เป็นBAR CHART แสดงความก้าวหน้าของงานเป็นราย3ชั่วโมง 3 ความเห็นของฝ่านเทคนิค (สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค)ของ สร้างบ้าน ดอทคอม ที่ตรวจและ รับรองผลงาน ด้านเทคนิคตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาของงานก่อสร้าง ระบบการทำงานของท่านจะกลายเป็นระบบ PAPERLESS ในทันที่ 5 ระบบข้อมูลดังกล่าวจะถูกยืนยัน จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา เช่น ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน และ ผูจัดส่งวัสดุ ยินดีให้ทดสอบการใช้บริการฟรี 1 อาทิตย์ หรือ โทร 081-924-6197 admin@sangbaan.com
[18-01-2008]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 12 ทำไม สร้างบ้าน ดอทคอม จึงเน้นด้านการควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นพิเศษ โสภา อุกฤติ์
[07-07-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
การควบคุมงานก่อสร้างที่ดี จะส่งผลให้ การทำการก่อสร้าง ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมา ทำงานได้ตามแผนอย่างถูกต้องทางเทคนิค สถาบันการเงิน และเจ้าของบ้าน เห็นความก้าวหน้าของการสร้างบ้านเป็นรายชั่วโมง หรือ รายวันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สุดท้ายคือความเสียหายด้านเทคนิค ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำผิดผลาดด้านเทคนิค ระบบควบคุมงาน จะทราบทันที โดยไม่ทิ้งให้เกิดความเสียหายก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลัง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อความไว้วางใจ ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนเป็นผลต่อการล่าช้าของงาน หรือกระทั่งเกิดการยกเลิกสัญญาตามมาด้วยการฟ้องร้อง ก็มีปรากฎให้เห็นอยู่มาก admin@sangbaan.com
[24-12-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 14 สวัสดีค่ะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับพัดลมที่จะติดตั้งเพดานค่ะพอดีตอนนี้กำลังสร้างบ้านจะเสร็จแล้วแต่อยากจะติดพัอลมเพดานอยากจะถามถึงข้อดีข้อเสีย กรุณาตอบด้วย สงสัย
[08-07-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
พัดลมเพดาน ใช้ได้หลายเหตุผลเช่น เพื่อความสวยงาม / เพื่อความสะดวกเพราะที่คับแคบ ข้อแนะนำคือต้องติดตั้งให้มั่นคงเพราะอยู่เหนือศรีษะ เคยมีเหตุอันตรายอยู่บ่อยครั้งที่พัดลมตกลงมาขณะที่ยังหมุน เหตุเพราะติดตั้งมานานไม่มีการบำรุงรักษาหรือ ช่างที่ติดตั้งขาดความเข้าใจในหลักแห่งความปลอดภัย admin@sangbaan.com
[11-11-2005]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 20 การสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น การลงเสาเข็มแบบใช้ปั้นจั่น การที่เสาเข็มเจาะง่าย เพราะดินนิ่ม และสามารถเจาะได้เต็มความยาว 19 เมตร กับ ดินบริเวณที่สร้างแข็ง เจาะเสาเข็มได้ไม่เต็มความยาว 19 เมตร แบบไหนมีความเสี่ยงกว่ากัน หรือมีความเสี่ยงทั้งสองแบบ อย่างไรบ้าง ขอบคุณคะ ผู้กำลัง
[12-09-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
เสาเข็มทีเขาเจาะกันทั่วไปมีเหตุผลสำคัญอยู่1 ข้อคือบริเวณนั้นไม่สามารถเข้าไปตอกเข็มแบบทั่วไปได้ เพราะพื้นที่อาจคับแคบ จึงใช้เข็มเจาะแทน ส่วนความแข็งแรงมั่นคงนั้น ขึ้นอยู่ที่การคำนวนของวิศวกรที่ออกแบบอาคารนั้น ว่าจะกำหนดให้ใช้เข็มแบบไหน จะไม่เกี่ยวกับดินอ่อนหรือแข็งนะครับ admin@sangbaan.com
[18-01-2008]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 25 อยากทราบข้อมูลงานคอนกรีตเปลือยครับ เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง จะเอาไปทำงานส่งอาจารย์ เด็กถาปัต คนหนึ่ง
[10-10-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
การก่อสร้างยุคใหม่ไม่นิยมก่ออิฐฉาบปูนอีกแล้ว เพราะสิ้นเปลืองและมีความไม่แน่นอน เพราะบางครั้งอาจเกิดรอยร้าว และร่อนได้ บ้านยุคใหม่จึงนิยม ทำเป็นบ้านที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปแทน เพราะประหยัด แข็งแรงและสวยงาม เช่นบริษัทซีคอน ที่ทำมานานมากแล้วและเหมาะสมกับ สภาวะปัจจุบัน ที่แรงงานที่มีฝีมือค่อนข้างจะขาดแคลนมาก admin@sangbaan.com
[11-11-2005]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 26 มีที่ดินประมาณ 200 ตรว.ที่เกือบเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส อยากปลูกบ้านชั้นเดียวให้เช่าเป็นแถว หรือเป็นหลังๆก็ได้ อยากได้แบบบ้านที่สวยๆดูดีแต่ไม่แพงจะหาได้จากไหนครับ เอก
[17-10-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
การปลูกบ้านบนที่ดินที่จะต้อง คิดในแง่รายได้ที่จะตามมา ต้องทำการวิเคราะห์ก่อน เขาบอกว่าเป็นการเลือกวิถีลงทุนอย่างุค้มค่า จะต้องสร้างให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ สถาปนิกต้องออกแบบให้เป็นไปตามนั้น บ้านสวยแต่ขายไม่ออกก็มีให้เห็นถมไป ดังนั้น ท่านจะต้องวิเคราะห์การใช้ที่ดินให้คุ้มค่าก่อน โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ส่วนแบบก็ต้องทำการปรึกษาสถาปนิกครับ admin@sangbaan.com
[11-11-2005]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 27 ซื้อที่ดินแบ่งกับน้องคนละครึ่ง๑๗๗ วา ก.๑๖ลึก๔๔จะแบ่งแบบใดที่ดีที่สุด นอกจากแบ่งครึ่งเพราะได้ที่๘x๔๔ สร้างบ้านได้ไม่สวย (ที่ด้านติดถนนกว้าง๑๖ ด้านอื่นติดที่บุคคลอื่น ที่หันหน้าตะวันออก)ค่ะ สุวรรณี
[13-11-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
แบ่งให้ยุติธรรม คือคนที่อยู่ส่วนหน้า จะได้ที่ดินน้อยหน่อย คนที่ได้ส่วนหลังได้มากหน่อย วิธีแบ่ง ให้จัดถนนทางเข้าแปลงด้านหลังกว้างซัก 4 เมตร คนที่อยู่แปลงด้านหน้าจะคงมีที่กว้างเพียง 12 เมตร แต่ก็สามารถสร้างบ้านได้สวยพอดูแต่ต้องออกแบบให้ดี ส่วนคนที่อยู่หลังหน้ากว้างคงเป็น 16ม เท่าเดิม admin@sangbaan.com
[02-12-2005]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 28 ได้ดูงาน acid stain concrete ในweb ต่างประเทศ ในเมืองไทยมีหรือไม่ แล้ว กรดที่ใช้คือกรดอะไรค่ะ ถ้าทำพื้นปูนขัดมันใส่สี นานไปมีข้อเสียอะไรบ้างค่ะ peepave
[23-11-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
กรดเวลาเทใส่พื้น ที่เป็นกระเบื้องหรือคอนกรีต จะเกิดผลตามมาคล้ายกันคือ ผิวพื้นจะถูกกัดเซาะเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำ แต่ละชนิดมีอำนาจการ กัดกร่อนต่างกัน ถ้าให้ดีส่วนที่โดนกรดควรอยู่ห่างการสัมผัสทุกกรณี โดยเฉพาะเด็กๆ กรดบางชนิดนำไปกัดวัสดุทำให้ผิวพื้นดูเป็นศิลปได้ ผู้ใช้ควรระมัดระวังด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ admin@sangbaan.com
[02-12-2005]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 31 สร้างบ้านชั้นเดียวที่เขตสายไหม กทม.ใช้วัสดุมาตรฐาน ค่าก่อสร้าง ตรม.ละเท่าไหร่ครับ ให้เปรียบเทียบราคาประตูหน้าต่างแต่ละชนิด(ไม้ วัสดุสังเคราะห์แต่ละแบบ)ว่าราคาแตกต่างกันกี่ % นิก
[06-12-2005]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ค่าเฉลี่ยการก่อสร้าง ประมาณ 12000-18000 ต่อตรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุ และการใช้งานของอาคาร ที่สำคัญ จะต้องมีแบบบ้านก่อนนะครับจะได้ทำการประเมินได้ว่า รายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไร x admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 38 ขอเรียนถามเกี่ยวกับแผ่นยิปซั่มฝ้าเพดาล ถ้าผมติดตั้งฝ้าเพดาลใต้หลังคาด้วยแผ่นยิปซั่มแบบอลูมิเนียมฟรอยหนา 9 มม. แต่ยังกังวลเรื่องความร้อนของห้องใต้หลังคา จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนปูทับแผ่นยิปซั่มด้วยหรือไม่ครับ? ขอบคุณครับ เอกสิทธิ์
[25-01-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ไม่ต้องปูทับอีก ที่มีแผ่นยิปซั่มแบบอลูมิเนียมฟอยหนา 9 มม. ก็เพียงพอแล้วครับ admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 46 จังหวัดลำปางรับสร้างบ้านหรือเปล่าครับ
[25-03-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
รับสร้างทั่วประเทศ ครับ โดยต้องปรึกษากันก่อน ว่าความต้องการเป็นอย่างไร ขนส่งวัสดุเข้าได้หรือไม่ รายละเอียดของบ้านเป็นอย่างไร admin@sangbaan.com
[25-04-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 48 อยากทราบว่าบ้านท่ีมีการก่อสร้างโดยมีแบบสำเร็จรูปอยู่แล้ว แล้วนำมาประกอบกันเป็นตัวบ้าน ไม่ได้เกิดจากการก่ออิฐ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเพราะทราบว่าบ้านของโครงการพฤษา 15 สร้างแบบท่ีกล่าวมาข้างต้น รบกวนช่วยตอบด่วนด้วยค่ะเพราะอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ และราคาควรอยู่ท่ีเท่าไหร่ ทำเลอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู นส.อุไรลักษณ์
[07-04-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ถูกต้องครับ ถ้าทำสำเร็จรูปได้ควรทำทำเพราะสะดะดวกรวดเร็ว สำหรับคุณภาพและราคา ต้องขยันหาหลายๆรายเพื่อเปรียบเทียบนะครับ ส่วน พฤกษาที่กล่าวถึงก็โอเคครับ admin@sangbaan.com
[10-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 51 บ้านชั้นเดียวมุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก สร้างมา 20ปีแล้ว ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาใหม่ มุงด้วยซีแพค และยกหลังคาให้สูงขึ้นอีก 1 เมตร โดยต่อเสา สามารถทำได้หรือไม่ จะมีผลทำให้โครงสร้างบ้านทรุดหรือไม่ แสง
[23-04-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ไม่มีผลเสียอะไรครับ ให้ปรึกษาช่างออกแบบให้ดี เพราะบ้านอาจสวยขึ้นกว่าเดิม แต่อาจสวยเฉพราะหลังคา แต่ตัวบ้านยังคงเหมือนเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ทำการปรับปรุงตัวบ้านเพิ่มเติมอีกก็ได้ admin@sangbaan.com
[25-04-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 53 1.มีพื้นที่ขนาด 1 ไร่ ต้องการสร้างโรงงานผลิตเส้นบะหมี่ 2.หน้าบ้านเป็นคลองเมื่อปีที่ผ่านมาน้ำท่วมถึง 3.ต้องการวางระบบบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันปานกลางและแป้ง ควรทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ประหยัดงบลงทุน 4.หากต้องการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงคลองทำอย่างไรได้บ้าง แอม
[16-05-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธ่รณะ ต้องบำบัดก่อน ขนาดของระบบบำบัดขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น จากการผลิตเส้นหมี่ ควรปรึกษาวิศกรสุขาภิบาล หรือปรึกษาเขตใกล้เคียง ก่อนนะครับ admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 55 รบกวนให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ ได้รับงาน interior design ให้กับโครงการ บ้าน คอนโด หรือ สิ่งก่อสร้างที่เน้นความหรูหรา โดยใช้เฟอร์นิเจอร์นำเข้า และ กลุ่มลูกค้าเป็นระดับวีไอพี ครับ ต้องการติดต่อทางบริษัทครับ ขอบคุณครับ ITCBKK
[25-05-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ให้ติดต่อคณะทำงานของเราได้ครับ 01-924-6197 admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 56 ดิฉันมีที่ดินเปล่า(หน้ากว้าง 10 ม. ลึก16ม.) ด้านซ้ายติดกับตึกแถว 2 ชั้น (6 คูหา ยาวรวม 30 ม.) ด้านขวาติดอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (2 คูหา ยาวรวม 8 ม.) ด้านหลังติดที่ดินเปล่าของคนอื่น ดิฉันต้องการสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีดาดฟ้า (ด้านล่างเปิดร้านขายของ ชั้น 2,3 ไว้พักอาศัย)ไม่ทราบว่าจะสร้างเต็มพื้นที่ได้หรือไม่ หรือว่าต้องเว้นด้านข้าง ด้านหลังเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ จุ๊บ
[02-06-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
มีเงื่อนไขประกอบ หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสร้างสูง3ชั้น ต้องสร้างห่างจากเขตที่ดิน ซ้ายและขวา ไม่น้อยกว่า 2 เมตร จึงจะเปิดหน้าต่างได้ ถ้าต้องการห่างจากเขตที่ซ้ายและขวา .50เมตร ก็จะไม่สามารถมีหน้าต่างได้ เป็นต้น admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 57 สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการปลูกบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง ซื้อไม้มาแล้ว(ซื้อบ้านยกหลัง)มีเสา 18 ต้น อยากทราบราคาเขียนพิมพ์เขียวแบบแปลนบ้าน ขอบคุณค่ะ FIRAT
[10-06-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ค่าบริการออกแบบ 5-7% ของค่าก่อสร้าง ลองเข้าไปที่www.babbarn.com จะมีรายละเอียดบอกไว้ admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 59 ไฟรั้วหน้าบ้าน พอเปิดสวิทช์ไฟ แล้วรอสักพักหนึ่ง (บางครั้งประมาณไม่กี่วินาที บางครั้งก็เป็นชั่วโมง) เซฟทีคัทก็ตัด เกิดจากสาเหตุอะไรครับ เคยให้ช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบแล้ว เค้าก็บอกว่าเกิดจากฝนตกแล้วมีความชื้นเกิดขึ้น แต่ก็ยังแก้ไม่หาย (เปิดสวิทช์ทีไรแล้วรอสักพัก เซฟทีคัดก็ตัดอีก) ไม่ทราบว่าสาเหตุเกี่ยวกับหลอดไฟด้วยรึเปล่าครับ (ใช้หลอดประหยัดไฟ) ตนัย
[19-06-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ภายในวงจร ไฟฟ้าเกิดมีการรั่วขึ้นแล้วครับ เรียกช่างไฟฟ้ามาหาจุดที่รั่ว แล้วรีบแก้นะครับ อันตรายสำหรับเด็กๆ ต้องแก้ด่วน admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 60 สวัสดีครับ ปัจจุบันมีบ้านเดี่ยวสองชั้นอยู่หลังหนึ่งย่านถนนเกษตรนวมินทร์ แต่เดิมบ้านดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตรม ต่อมาได้มีการต่อเติมบ้านให้ใหญ่ขึ้นเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 กว่า ตรม แต่ยังไม่ได้มีการตกแต่งภายใน ทำให้ปัจจุบันครึ่งหนึ่งของบ้านเป็นบ้านเก่าที่ตกแต่งไว้นานเป็นสิบปีแล้ว และอีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านส่วนที่ต่อเติม (ปัจจุบันไม่มีคนอยู่) ขณะนี้ต้องการ ปรับปรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมด เพื่อกลับเข้าไปอยู่ โดยอาจจำเป็นต้องรื้อหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนบ้านเก่าด้วย ต้องการหาผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลการปรับปรุงบ้านอย่างครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ (อาจมีการเปลี่ยน floor plan) ตกแต่งภายใน โละขายเฟอร์นิเจอร์เก่า ฯลฯ อยากทราบว่าควรจะติดต่อที่บริษัท หรือหน่วยงานใด ช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับ jessada
[19-06-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ขนาดของความต้องการ นับว่ายาวพอสมควร สิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อทำการปรับปรุง คือการทรุดตัวของอาคารเก่าและใหม่ เมื่อทั้งสองส่วนทรุดตัวไม่เท่ากัน รอยแตกร้าวก็จะเกิดขึ้น ลองโทรติดต่อที่ 01-924-6197 ที่สามารถให้บริการได้ครบวงจร อีกครั้งนะครับ admin@sangbaan.com
[07-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 67 อยากจะขัดพื้นปาร์เกต์และลงยูรีเทนด้วยตัวเอง เนื่องจากหมดงบประมาณแล้วครับ(ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านไปกับส่วนอื่นหมด) พ.ท.ที่จะทำเป็นห้องนอน 2 ห้อง อยู่ชั้นบนของตัวบ้าน มีอายุการใช้งาน11ปี จนพื้นปาร์เกต์เป็นรอยขูดขีด รวมทั้งน้ำกระเด็นมาจากห้องน้ำและจากฝนที่กระเด็นเข้ามาตามขอบล่างประตูบ้านจนเป็นรอยด่างดำ พ.ท.ของห้อง มีขนาด 4 x 4 ม.และ พ.ท.ทางเดินไปสู่ห้อนอนงต่อห้องนอนอีก 2 x 2 ม. กรุณาแนะนำวิธีทำด้วยครับ ขอบคุณครับ..... พงศ์
[09-07-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ทำได้ครับใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับ บริเวณที่เคยเปียกน้ำ ก็ขัดมากหน่อย เมื่อทาสีแล้วจะได้มองดูกลมกลืนกัน ส่วนขั้นตอนการทำ อ่านจากคูมือมีอยู่แล้ว ในแกลลอนสี admin@sangbaan.com
[10-07-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 78 ผมอยากทราบว่าระยะเวลาในการสร้างบ้าน 3 ชั้น บนเนื้อที่ 67 ตรว. จะใช้ระยะเวลาในการสร้างกี่เดือน โดยประมาณ Mr.Chotiwit
[16-08-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
4-6 เดือนครับ ขึ้นอยู่กับสถานที่ขนส่ง หรือ การวางวัสดุก่อสร้าง admin@sangbaan.com
[17-08-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 79 กำลังคิดจะสร้างบ้านครับ .. เราอยากได้บ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นที่มีลักษณะเหมือนชั้นลอย ดูหลังคาสูงและโล่งๆ จะหาแบบได้จากที่ไหนครับ ปลูกบนที่ 50-100ตรว chang
[29-08-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ขั้นแรกต้องทำการออกแบบ ให้สอดคล้องต่อ ความต้องการ และสัมพันธ์ กับขนาดที่ดินด้วยครับ admin@sangbaan.com
[26-09-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 80 มีพื้นที่119.7ตารางวาจะสร้างเป็นทาวน์เฮ้าส์งบประมานไม่เกิน3ล้านจะสามารถสร้างแบบสวยๆๆดูมีระดับได้ใหม โกสิน
[30-08-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ลองเข้าไปที่ www.babbaan.com ครับเป็บบริการหนึ่งของเรา admin@sangbaan.com
[26-09-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 81 การทำห้องซ้อมดนตรี ควรใช้วัสดุแบบไหนที่เก็บเสียงได้ดีที่สุดครับ เป็นอาคารพานิชย์นะครับ มีคนบอกให้ใช้ ไม้ปาติเคิ้ล+อคูสติกบอร์ด หรือ โฟม+อคูสติกบอร์ด ไม่รู้จาใช้แบบไหนดี แต่ตอนนี้ซื้ออคูสติกบอร์ดมาแล้วนะครับ เจเจ
[14-09-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ทำถูกต้องแล้วครับ ให้ช่างไม้เป็นผู้ประกอบและติดตั้งให้ admin@sangbaan.com
[26-09-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 82 พอดีผมอยากจะทำห้องซ้อมดนตรี (สตริง) ต้องใช้วัสดุอะไรเก็บเสียงครับ ถึงจะเก็บเสียงได้ดีที่สุดครับ แจ๊ค
[27-09-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
ให้บอกช่างไม้ว่า ต้องการใช้วัสดุซับเสียง อคุสติก ช่างจะได้จัดซื้อได้ถูกต้อง admin@sangbaan.com
[13-12-2006]
 
ID คำถาม ผู้ถาม [ วันที่ถาม ]
 83 พื้นดาดฟ้ามีปัญหาแตกร้าวและรั่วซึม ไม่ทราบว่าจะต้องแก้อย่างไร
[13-10-2006]
คำตอบ ผู้ตอบ [ วันที่ตอบ ]
เคาะผิวพื้นคอนกรีต แล้วเทใหม่ใส่น้ำยากัน ซึมปรับระดับให้ลาดเอียง ให้มากขึ้น admin@sangbaan.com
[01-12-2006]
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ก่อสร้าง | ซ่อมบ้าน| เปอร์สเปคทีฟ | ตกแต่งภายใน | ควบคุมงาน | สมาชิก | ผลงาน | เว็บบอร์ด | ถาม - ตอบ
พันธมิตรธุรกิจ | แบบบ้าน | Auction loan | ให้คำปรึกษา | บทความ | วิจัยและพัฒนา | ห้องสมุด | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์

  ทะเบียนกรมพานิชย์ธุรกิจเลขที่ 0107514703428 POWERED BY w3solutionsweb.com